UPRAVA

Radnička cesta 173p, Zagreb

OIB: 49939600448

MBS: 030117629

IBAN: HR23600001102246156

SWIFT: ZABAHR2X

Ivan Rezo, osnivač i jedini član uprave
Ognjen Poljak, direktor

NABAVA / PRODAJA

Maria Anić, voditelj odjela

+385 91 538 56 35

Jure Rezo

+ 385 99 432 45 32

POSLOVNA JEDINICA 1

Radnička cesta 173p, Zagreb

Otkup otpadnog papira, kartona i folije

+385 99 2641 238

POSLOVNA JEDINICA 2

Čulinečka cesta 218, Zagreb

Otkup metalnog otpada, papira i kartona

+385 99 2306 550

ADMINISTRACIJA

Renata Kršul, voditelj administracije

+385 99 459 75 36

RADNO VRIJEME
UPRAVA

PON-PET: 08:00 – 16:00

NABAVA / PRODAJA

PON-PET: 07:00 – 18:00
SUB: 08:00 – 16:00

POGONI
Poslovna Jedinica 1 – Radnička

PON-SUB: 07:00-22:00

Poslovna Jedinica 2 – Čulinečka

PON-SUB: 07:00-18:00

ADMINISTRACIJA

PON-PET: 08:00 – 16:00

Kontakt obrazac
  • 4 + 91 =