3 K.F. d.o.o. je tvrtka sa 15 godišnjim iskustvom u zbrinjavanju otpada.

Naša glavna djelatnost je sakupljanje, prijevoz, obrada i zbrinjavanje raznih vrsta neopasnog otpada poput: papira, metala, stakla, plastike, LD-PE folije, građevinskog otpada, glomaznog otpada, robe s istekom roka trajanja i otpisane robe, prijevoz i posredovanje u zbrinjavanju opasnog otpada.

Ono što nas čini konkurentnim na tržištu je prostor za skladištenje zatvoreni (2000m2) i otvoreni dio (8000m2), te vozni park sa pripadajućim radnim strojevima kao i spremnicima raznih namjena, veličina i zapremina koje ustupamo našim partnerima na korištenje. Samim time spremni smo na skladištenje i samu obradu značajnih količina otpada.

Otkup papira, kartona, folije i metala

Sakupljanje otpada: široka sakupljačka mreža za sve vrste neopasnog otpada

Prijevoz: vlastiti specijalizirani vozni park

Skladištenje, obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada; vlastiti pogoni za obradu otpada:
PJ Radnička
– obrada papira, kartona i folije
PJ Čulinečka – obrada ostalih vrsta neopasnog otpada

Uništenje povjerljive dokumentacije / arhive

Uništenje i zbrinjavanje robe s istekom roka trajanja

Kompletna usluga gospodarenja otpadom po sistemu „ključ u ruke“

Ambalažni karton

Proizvodni karton

OSNOVNI PODACI

Radnička cesta 173z
Zagreb

OIB: 49939600448
MBS: 030117629

IBAN: HR23600001102246156
SWIFT: ZABAHR2X

Poslujemo u skladu s hrvatskim pravnim propisima: Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14) te Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11 i 126/11, 38/13, 86/13) te posjedujemo sve važeće dozvole i ovlasti prema zakonima i propisima RH potrebne za održivo gospodarenje otpadom.